Home

Sura el bekare za sta je

Šta Je Poslanik Rekao O Vrijednostima Nekih Sur

 1. ŠTA JE POSLANIK REKAO O VRIJEDNOSTIMA NEKIH KUR'ANSKIH SURA EL-FATIHA Zar nećete da vas podučim a koje nisu date niti jednom poslaniku prije tebe: Fatiha i posljednji ajeti sure Bekare. -Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Poslanik s.a.w.s. rekao: Tako mi Onoga u čijim rukama je moja duša, ništa slično Fatihi nije bilo poslato i objavljeno u Tevratu, niti u Indžilu, ni u Zeburu ni u.
 2. Početak sure El-Bekare, njegovog izgnanstva iz dženneta i poruke vezane za taj događaj. U velikom dijelu sure slijedi direktno obraćanje Allaha Jevrejima i opisivanje događaja sa Musaom, zavjeta koji im je dat, itd. zatim obraćanje ljudima u cjelini, opisivanje kazne na sudnjem danu, opisivanje dženneta koji slijedi pravednim, zatim zabrane, preporuke i naredbe muslimanima. Sura.
 3. Pojedine sure iz Kur'ana su posebno vrijedne i važne za učenje tokom perioda anksioznosti i depresije, budući da njihove poruke i značenja mogu olakšati i otkloniti teška psihička stanja, uz Božiju pomoć. Sura El-Inširah - Širokogrudnost. Allah, dželle še'nuhu, je zajedno s surom Ed-Duha - Jutro, objavio i suru El-Inširah.
 4. U kući u kojoj se prouči sura Bekara šejtan ne ulazi tri dana. (hadis
 5. Ajetul-Kursija, doslovno Ajet o Prijestolju, 255. ajet sure El-Bekare, jedan je od dužih kur'anskih ajeta, a i jedan od temeljnih koji govore o utočištu i zaštiti. Oni su poznati kao Ajatul-hifz (ajeti zaštite). Kad potpuno završimo neki namaz, lijepo je proučiti Salat i Temdžid, Ajetul-kursijj, tesbih i učiniti dovu. I ashabi su koristili tesbih. Muhammed, a.s., je ponekad.
 6. Kuran / Sura 4. En-Nisa (Žene) O ljudi, bojte se Gospodara svoga, koji vas od jednog čovjeka stvara, a od njega je i drugu njegovu stvorio, i od njih dvoje mnoge muškarce i žene rasijao. I Allaha se bojte - s imenom čijim jedni druge molite - i rodbinske veze ne kidajte, jer Allah, zaista, stalno nad vama bdi
 7. #studentskidomnedžarić

El-Bekare - Wikipedi

Koje sure iz Kur'ana treba učiti u vremenima depresije i

 1. Allahu EkberUčač je Mahmoud Al TayebSura Al-Waqi'a (Događaj), 56. sura Časnog Kur'ana, objavljena je u Mekki. Nalazi se u 27. džuzu i ima 96 ajeta. Al-Waqi'a..
 2. Sura El-Bekare je najduža kur'anska sura. To je jedna veličanstvena sura, koja, kao što navodi istaknuti islamski učenjak Ibn Kesir u svom znamenitom Tefsiru, sadrži hiljadu naredbi (emr), hiljadu zabrana (nehj) i hiljadu informacija (haber). O njenim vrijednostima općenito postoje brojne sahih predaje i hadisi Allahovog Poslanika, od kojih izdvajamo hadis koji prenosi Ebu Hurejre, da.
 3. 1 ) Učiš prvo sa skrušenim srcem i mislima suru Fatihu, Ajetu-l-Kursiju, od 284. do 286. ajeta sure El-Bekare (znači završetak sure), zatim sure El-Felek i En-Nas, s tim da ove dvije zadnje sure ponavljaš tri, sedam ili devet puta, a ako i povećaš nema smetnje. 2 ) Zatim učiš 102. ajet sure El-Bekare
 4. Kako učiti rukju - zaštitu za djecu prije spavanja. Podijeli sa drugima i zaradi sevap: Mnoge majke ne znaju ispravan način učenja rukje za djecu. Tako neke majke prouče sure Ihlas, Felek i Nas - El-Mu'avvizat - sve tri odjedanput, i smatraju da su tako zaštitile svoju djecu, dok neke prouče samo Neka vas Allah čuva.
 5. - (Sura An-Nisa, 103 ajet) I Boziji Poslanik Muhamed sallallahu alejhi we sellem je u jednom hadisu rekao: Prvo za sto ce odgovarati Boziji rob na sudnjem danu je namaz; ako mu bude ispravan namaz, bit ce cijelo njegovo djelo ispravno, ako mu bude lose obavljen namaz, bit ce i sva njegova djela neispravna. - 8hadis biljezi Taberani

Sura El-Bekare - YouTub

 1. je u jednom hadisu, dostavio melek Džibril.Taj redoslijed ide otprilike po veličini, tako da duže sure dolaze na početku, a kraće na kraju Kur'ana
 2. acija Božje objave čovječanstvu, preko Božjeg poslanika Muhameda.Prenošenje je trajalo 23 godine posredstvom anđela Gabriela (ar. Džibril)
 3. Sura El Bekare - KRAVA - Ko je bude više puta učio, biti će sačuvan od sihira i ostalih nepogoda i nesreća. 3. Sura Ali 'Imran - IMRANOVA PORODICA - Ko tri puta bude učio ovu blagotvornu suru, odužit će dug (ako je u dugovima) i Bog džellešanuhu će mu dati materijalna dobra odakle se i ne nada. 4. Sura En Nisa' - ŽENE - Ko bude učio ovu suru, Ailah će mu podariti harmoniju u.

Sura El-Bekare (od 1 do 25 ajeta) Prenosi se od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: Nemojte svoje domove činiti grobljima, zaista šejtan bježi od doma u kome se uči sura El-Bekare. (Muslim Preporucio je Alejhisselam da se uci sura Bekare zato sto u njemu ima ajetu-1-kursijja, a u njojzi su Allahova svojstva i Allahova imena. Ovaj ajet ima jos imena ali cemo otici daleko ako bi sva ta imena nabrajali. Kad je Allah hotio da posalje na zemlju ovaj ajet i suru Fatihu i ajet i ajet oni su zaplakali tj.pozalili se Allahu i rekli: «Ja Rabbi, o ti nas Gospodaru, Stvoritelju kud ces ti.

Ajetul-kursija i namaska dova - Bh Vjesni

Opće je poznato da prva kur'anska sura Fatiha ima sedam ajeta. Shodno logičnim cjelinama, i Ajetul Kursija može biti podijeljena na sedam rečenica: 1. Allah je, nema božanstva osim Njega, Živog, Vječnog, 2. Ne obuzima Ga ni drijemež ni san, 3. Njegovo je ono što je na nebesima i ono što je na Zemlji, 4 Sura El-Kehf, njene odlike i priče poučne. U Kur'anu su sure, poglavlja, koja govore o nekim prijašnjim događajima u kojima se pouke, za svako vrijeme, mogu pronaći. Jedna od kur'anskih sura koja nosi pouke za ljude svakog vremena jeste kur'anska sura El-Kehf čiji prijevod značenja na naš jezik glasi Pećina. إِنَّا.

Sura . Ajet . Strana . Džuz . Učač . Učenje visokog kvaliteta zvuka ( Za brze internet veze ) Al-Husari ; Al-Husari 2 ; Al-Husari ; Al-Husari ; Ali Abd-Allah Jaber ; Al-Huthaify ; AbdullRahman Al-Sudais ; Saud Al-Shoraim ; Al-Menshawy ; Al-Menshawy ; Al-Menshawy ; Ayman Sowaid ; Yaser Salamah ; Maher Al-moaqeli ; Saad Al-Gamdi ; Nasser Al-Qatami; Yaser Al-Dosary; Mohammad Jebreil ; Abu. ..On, doista, prima pokajanje, On je milostiv. (el- Bekare 37 Search the world's information, including webpages, images, videos and more. Google has many special features to help you find exactly what you're looking for Preporod je postao multimedijalno interaktivno sučelje s novim aplikacijama za Android i iOS koje možete bespaltno skinuti na svoj uređaj. Pretplatnici dobijaju puni pristup svim sadržajima Digitalnog Preporoda. Pratite svoje omiljene novine na svom mobilnom uređaju. Počnimo

Katarski ministar vanjskih poslova Al Thani posjetio Afganistan. 3 dana ago. Tefsir Kur'ana | Dr. Safet Kuduzović. Tefsir Kur'ana, 174. dio - Sura El-Bekare, nastavak 255. ajeta - dr. Safet Kuduzović. admin 2 godine ago. Tefsir Kur'ana | Dr. Safet Kuduzović. Tefsir Kur'ana, 173. dio - Sura El-Bekare, 254-255. ajet (početak) - dr.

Kuran / Sura 4. En-Nisa (Žene) O ISLAMU » pogled sa zapad

 1. hfz. Ammar Bašić - Zašto se najduža sura zove El-Bekare ..
 2. Sura Ihlas - arai, transkripcija i prijevod sure
 3. Popis kuranskih sura - Wikipedij
 4. » Koliko Je Sura, Ajeta I Harfova U Kur'An
 5. Sure sa prevodom - dzematizetnani
 6. Ajetul kursija - zadnja dva ajeta sure Bekara: vrijednosti
 7. Sura El Vakia- Sura za spas od siromastva- sa prevodom na

Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini - Islamska

 1. Liječenje Kur'anom Kako uništiti sihr? Liječenje Kur'ano
 2. Kako učiti rukju - zaštitu za djecu prije spavanja - N-UM
 3. Način obavljanja namaza - N-UM
 4. Sura - Wikipedi
 5. Kuran - Wikipedij
Fahd Al-Kanderi - Sura/Chapter 2002 - Surja el-Bekare me Titra Shqip - YouTube

Video: Bosnic.com - Zdravlje : Moci svetih tekstov

23002 - Surja el-Bekare - YouTubeSurja el Bekare - YouTubeVlera e sures El-Bekare002 EL BEKARE - Kuran Shqip - YouTube